Peter Sand
Agneta Örnberg
Lillemor Karmenstad
Inga-Lill Bergfeldt
Maria Emilsson
Magnus Örum Gad
Angelica Carlsson
Angelica Karlsson
Henri Patron
Pastorsexpedition
Gunilla Johansson
Gert Strandh
Stig Kalrsson
Benny Hedlund
Kennert Moberg
Mats Jonasson
Signe Sandell
Joakim Lorentsson
Anders Karlsson
Greger Franzén
Ulla Browne
Anders Jonsäng
Johan Isaksson
Mats Atterheim
Christel Öberg
Pastorsexpedition
Marianne Karlsson
Benny Thunell
Birgitta Waldemarsson
Stephan De Bruijn
Håkan Henriksson
Andreas Engström
Andreas Karlsson
Shefan Kajil
Marlena Henriksson
Zuheira Al Bakour
Eva Sjöblom
Inga-Britt Andersson
Margaretha Elfström Södergren
Fredie Moschna
Christian Braw
Anders Palmengren
Karl-Anders Andersson
Agneta Sällström
Gun Persson
Conny Carlsson
Emma Svedin
Göran Alfredsson
Paul Nilsson
Pastorsexpedition
Erik Kågestad
Lena Nilsson
Bo Bergqvist
Paul Karlsson
Sven Kiebler
Camilla Svensson
Henrik Söderlind
Regina Horst
Cecilia Ungerbäck Smith
Nicklas Johansson
Ragnar Lindberg
Ragnar Lindberg
Christian Ask
Abdi Ali Abdirahman
Ylva Munsterhjelm Kajander
Börje Nilsson
Pastorsexpedition
Börje Nilsson
Gull-Maj Elmgren
Bengt Axelsson
Anneli Liljegren
Abdi Adan
Per-Inge Olsson
Peter Löfström
Margaretha Löfström
Sven Karlsson
Git Brodin
Jesper Philipsson
Sören Gunnarsson
Christel Johansson
Christina Evertsson
Malin Anderssson
Pernilla Holmberg
Joakim Danielsson
Leif Rydell
Åke Wenrup
Tore Isaksson
Jennie Krafft
Inger Bard
Gassem Almohammad Aleissa
Joakim Gustafsson
Börje Nilsson
Patrik Nyquist
Gunnel Walther
Antal föreningar:94.