Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.

Som förening har du möjlighet att finnas med i kommunens föreningsregister. För att få den möjligheten behöver ni fylla i formuläret nedan och maila genom att trycka på knappen skicka nedan. Bifoga följande bilagor:

-senaste årsmötesprotokollet

Efter att man har blivit godkänd för föreningsregistret kommer Kultur- och fritidskontoret maila över inloggningsuppgifter till ordförande i föreningen. Föreningen har sedan möjlighet att logga in och ändra eller lägga till sina föreningsuppgifter. Man kan bl a ladda upp föreningens logga, fylla på mer info om föreningens verksamheter mm.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities
Members information
AgesTotaltFlickor/ damerPojkar/ herrarAvgift
5-20
Totalt
Addresses
Fakturering (Optional registration)
Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
Ordförande (Mandatory registration)
Sekreterare (Mandatory registration)
Kassör (Mandatory registration)
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontaktar du Kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0478-125 00


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .