Association registration

  * Required fields
  Contactinformation
   
  Other information
  Choose activities
  Contact 1)
  Approval contact
  ............................................................
   
  1) This address is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
  Members information
  Addresses
  Storage of personal data
  De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående.
  Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
  Signature
  ............................................................

  Complete the form press Print  if you want to print the information
  Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
  Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
  Error: Error

  Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontaktar du Kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0478-125 00


  FRI Webb-Förening
  FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .